Tenttiakvaariot ovat avoinna:
Raumalla (KA244) Ma – Pe klo. 8.00 – 18.00
Porissa (B110)  viikosta 44 / 2017 alkaen myöhemmin ilmoitettavin aikatauluin

Examination rooms are open:
Rauma (KA244) Mon – Fri 8.00 – 18.00
Pori (B110) starting week 44/2017

Huomioithan, että tenttijällä on oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja se on oltava esillä tenttikoneen näppäimistön vieressä kuvapuoli ylöspäin. Tenttijän henkilöllisyys voidaan myös tarkistaa akvaariotentin aikana.

Please notice!  Students must have their id-card (including photo) with them in the electronic examination room. Id-card must be placed near keyboard photo upside.  Identity of the student can be checked during electronic examination.

Tenttiakvaario on tila, jossa suoritetaan tenttejä tietokoneella opiskelijalle sopivana, etukäteen varattuna aikana. Muu työskentely kuin tentin tekeminen tilassa on kielletty.

SAMK EXAM on järjestelmä, josta tentti varataan ja jossa se suoritetaan akvaariotiloissa.

An electronic exam room is a place where students can take exams written at a computer at times suitable for them. The process requires that the examiner has created the exam and questions in the electronic exam system. Electronic exam room is just for electronic exams.
SAMK EXAM is the electronic system for booking and taking exams.

Log in here / Kirjaudu järjestelmään tästä:

=> SAMK EXAM