Opettajan ohje – Yleistä


Opettajan ohje


YLEISTÄ - LAATIMINEN - KYSYMYKSET - ARVIOINTI - MUUTA - UKK


 

Tiedettävää EXAM-järjestelmän käytöstä

Tenttiakvaario on tila, jossa suoritetaan tenttejä tietokoneella opiskelijalle sopivana, etukäteen varattuna aikana. Tentin tekeminen akvaariossa edellyttää, että opettaja on luonut tentin akvaariojärjestelmään etukäteen ja mahdollistanut näin tenttiakvaariotentin.

 

Opiskelija voi ilmoittautua tenttiin miltä tahansa koneelta. Tentin tekeminen onnistuu ainoastaan opettajan määräämänä ajankohtana tenttiakvaariossa. Muu työskentely kuin tentin tekeminen Exam järjestelmässä on kielletty.

 

Tenttiakvaariossa on tallentava kameravalvonta. Kameravalvonnan tallenteita käytetään tenttijän tunnistamiseen sekä mahdollisten vilppiepäilyjen selvittämiseen. Tenttiluokan verkko on rakennettu niin, että pääsyä internetiin tai kotihakemistoihin ei ole. Vilppitilanteisiin sovelletaan SAMKin käytänteitä koskien vilppiä opiskelussa.

 

Tenttiakvaariossa on oltava hiljaa. Kaikenlainen kanssakäyminen tenttiakvaarion sisällä tai ulkopuolella olevien kanssa on kiellettyä. Koska tentit alkavat ja päättyvät eri aikoina, tilaan on saavuttava ja sieltä on poistuttava mahdollisimman äänettömästi. Tenttiakvaariosta ei voi poistua tentin aikana ja palata takaisin. Tilasta poistuminen tarkoittaa tentin keskeyttämistä. Tenttiakvaarion käyttäjien yhteinen vastuu on, että kaikki tenttiä tekevät saavat parhaat mahdolliset edellytykset onnistua.

 

Tenttiakvaarioon ei saa viedä ruokaa, juomaa, laukkuja, reppuja, kirjoja, vihkoja, kansioita tai mitään muutakaan materiaalia, eikä myöskään matkapuhelimia tai muita elektronisia laitteita mukaan luettuna älykellot. Tilaan ei viedä ulkovaatteita, vaan niitä varten on lokerikot tenttiakvaarion viereisellä käytävällä. Opiskelijalla on kuitenkin oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka on näkyvillä oman tenttipisteen tenttikoneen vieressä. Tenttiakvaariossa on opiskelijoiden käytettävissä nenäliinoja ja korvatulppia.

 

Lääkkeet ja eväät akvaariossa

 1. Opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan ja kertoo että tarvitsee lääkkeitä ja/tai eväitä akvaariossa
 2. opiskelija ottaa yhteyttä SAMKin Tenttiakvaarion ylläpitoon ( exam-tuki.samk@samk.fi ) ja kertoo mitä sovittu opettajan kanssa
 3. Yhdessä sovitaan, että opiskelija voi mennä akvaarioon lääkkeiden tai eväiden kanssa
 4. Opiskelija ilmoittaa ajankohdan, jolloin on menossa tenttimään, ylläpidolle, jotta valvontatallenteiden katsottaessa tiedetään asia.
 5. Opiskelija teippaa ruokien ja juomien mahdolliset etiketit piiloon niin, ettei tekstejä tai kuvia ole käytettävissä.

 

EXAM-tenttiprosessi

 1. Kirjaudu Exam järjestelmään.
 2. Luo tentti ja kytke se opintojaksoon.
 3. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
 4. Julkaise tentti opiskelijoille.
 5. Arvioi palautetut vastaukset.
 6. Arvioi tentti.
 7. Vie arvioinnit opintosuoritusrekisteriin

 

Tenttiakvaariokäyttöön tarkoitetut lokerikot ovat merkitty EXAM-merkinnällä.

 

Mikäli opiskelijan tentin tekeminen keskeytyy syystä tai toisesta (esim. sähkökatko, tietokone menee rikki) tentin jo alettua, ja ongelmat eivät ratkea, voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

 

 

Tenttiakvaarioiden sijainnit

SAMK-kampus Rauman tiloissa tenttiakvaario löytyy Kanali-rakennuksen 2. kerroksesta, portaiden yläpäästä tilasta KA242. Sisäänkäynti tilaan tapahtuu porrasaulan odotustilasta, jonka viereiseltä käytävältä löytyvät säilytyslokerikot.

SAMK-Kampus Porin tenttiakvaario sijaitsee 1. kerroksessa kirjaston tiloissa. Huonenumero B110, käynti tilaan Satakunnankadun puolelta. Säilytyslokerot löytyvät tenttiakvaarion oven vierestä.

Kankaanpään tenttiakvaario sijaitsee Taidekoulun kampuksen toisessa kerroksessa. Opastus pääovelta. Säilytyslokerikot oven vieressä.

Huittisten tenttiakvaario sijaitsee Kuninkaisten kampuksen 2. kerroksessa, tilassa 248. Opastus pääovilta.  Säilytyslokerikot viereisellä käytävällä.

 

Tenttikoneet

Tenttiakvaariossa käytössä olevat ohjelmistot:

 • Word (eng)
 • Excel (eng)
 • AutoCAD
 • Mathcad Prime 4.0
 • SOLIDWORKS 2018
 • CADS Planner
 • Windows laskin

Lisäksi tentin liitteenä olevat kuvat (jpeg) ja pdf-tiedostot saa auki tietokoneella.

Porissa viidessä ja Raumalla kolmessa koneessa on käytettävissä Wacom Cintiq - piirtonäyttö.

Porissa testataan myös mahdollisuutta kuunnella esimerkiksi tekstinymmärtämisnauhoja tai muita äänitteitä  ja videotiedostoja.

 

Taulukkokirjat

Tenttiakvaarioissa on mahdollista käyttää tammikuusta 2019 alkaen sähköisiä taulukkokirjoja. Opettaja linkittää allaolevien linkkien mukaisesti taulukkokirjat opiskelijoiden käyttöön niihin tentteihin, joissa opiskelija niitä tarvitsee. (HUOM! Linkit eivät toimi tenttiakvaarion ulkopuolella.)

Tammertekniikka: Tekniikan kaavasto (18. uudistettu painos 2018)  Linkki:  http://exam.samk.fi/tammertekniikka/kaavasto_samk.pdf

Tammertekniikka: Technical formulas (5th revised edition 2018) Linkki: http://exam.samk.fi/tammertekniikka/formulas_samk.pdf

 

HUOM! Jos opiskelija suorittaa tenttiä toisen korkeakoulun akvaariossa hän ei pääse linkkien kautta taulukkokirjoihin, sillä nämä sijaitsevat vain Satakunnan ammattikorkeakoulun verkkoalueella.

 

Kirjautuminen

Kirjautuminen examiin tapahtuu osoitteeseen https://exam.samk.fi
Valitse HAKA-kirjautumisessa alasvetovalikosta Satakunnan ammattikorkeakoulu.

 

 

EXAM-järjestelmään kirjaudutaan SAMK- opettajatunnusta ja salasanaa käyttäen.