Opettajan ohje – Kysymykset


Opettajan ohje


YLEISTÄ - LAATIMINEN - KYSYMYKSET - ARVIOINTI - MUUTA - UKK


 

EXAM-kysymyslogiikka

Examissa kysymykset on jaoteltu peruskysymyksiin (kysymyspankissa) ja tenttikysymyksiin (tentissä).

 

Peruskysymys sisältää (osa tiedoista on oletusarvoja):

 • suosituspituus
 • maksimipisteet
 • vastausvaihtoehtojen pisteet (painotettu monivalintakysymys)
 • pisteytystyyppi
 • arviointiohjeet
 • vastausohjeet

 

Sen sijaan seuraavat tiedot ovat lopullisia eikä niitä voi muokata tenttikontekstissa (jos kysymys on käytössä useassa tenteissä, muokkaukset tulevat voimaan kaikissa tenteissä, joissa kysymys on käytössä):

 • kysymysteksti
 • kysymystyyppi
 • julkisuus
 • kysymyksen omistajat
 • asiasanat (tagit)
 • vastausvaihtoehtojen tekstit
 • oikea vastausvaihtoehto (ei-painotettu monivalintakysymys)
 • liite

 

Tenttikysymys mahdollistaa tenttisidonnaisen kysymystiedon esityksen ja muokkauksen

 • yllämainitut oletusarvot voidaan yli kirjoittaa/muuttaa tenttikohtaisesti
 • sen sijaan peruskysymyksen lopulliset tiedot (ks yllä) luetaan suoraan peruskysymyksestä, johon tenttikysymys perustuu
 • on siis huomioitavaa, että peruskysymyksen lopullisten tietojen muokkaus muokkaa näiltä osin myös kaikkia liitännäisiä tenttikysymyksiä (huom. jos toinen opettaja on kopioinut tentin ja siinä olevat kysymykset ja muokkaa niitä, lopulliset tiedot muuttuvat molempien opettajien tenttien kysymyksissä).
 • opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa ts. jos opettajana muuta tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiskelijan tenttikysymyksissä).

 

Tenttikysymyksen luonti ja muokkaus:

 • Haku kysymyspankista, jolloin luodaan tenttikysymys ja liitetään siihen peruskysymys. Kopiointia ei siis tehdä. Peruskysymyksen oletusarvoiset tiedot astuvat voimaan uudessa tenttikysymyksessä ja niitä voi muokata jatkossa.
 • Lisäys suoraan tenttiin. Avataan modaali-ikkuna, jossa luodaan peruskysymys. Luonnin voi perua "peruuta"-napista jolloin kysymystä ei luoda. Kysymys tallentuu ja sen pohjalta luodaan uusi tenttikysymys painamalla tallenna-nappia.

Tenttikysymyksen muokkaus avaa niin ikään samaisen modaali-ikkunan. Tässä näkymässä ei voi muokata kuin niitä tietoja, joille on peruskysymyksessä oletusarvot (ks. yllä).

 

Examissa on seuraavia kysymystyyppejä:

 1. Esseekysymys
 2. Aukkotehtävä
 3. Monivalinta (monta oikein)
 4. Monivalinta (yksi oikein)

 

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä (1) liitetiedostosta/kysymys. Liitetiedoston pitää olla sellaista muotoa, että opiskelija saa sen auki käytössä olevilla ohjelmilla. Tiedostoon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja.

Kysymyksistä muodostuu kysymyspankkiin kysymyksiä, joita voi käyttää hyväksi muissa tenteissä. Kysymyksiä ja tenttejä voi kopioida uusiksi versioiksi. Opettaja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opiskelijoille vasta, kun se julkaistaan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

 

 

Kysymysten lisäys ja muokkaaminen

 • EXAM -tenttiin kysymykset lisätään Kysymykset -välilehdellä. Kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Yhteen aihealueeseen voi lisätä useampia kysymyksiä. Aihealueet voivat olla myös valinnaisia, jolloin opiskelija tentti-ilmoittautumisen yhteydessä valitsee, mitä aihealueita hän tenttii. Valinnaisia aihealueita voi olla yksi tai useampi ja lisäksi voi olla kaikille yhteisiä aihealueita.
 • Kirjoita kullekin aihealueelle kuvaava nimi (pakollinen tieto). Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.
 • Aihealueen kuvaus -kenttään voit kirjoittaa opiskelijoille erityisohjeita ko. aihealueen kysymyksistä.
 • Laittamalla rastin kohtaan "Valinnainen aihealue" , voi opiskelija valita, tenttiikö hän ko. aihealueen vai ei.   Huomaa, että opiskelijan on aina valittava vähintään yksi vaihtoehtoinen aihealue, jos niitä tentissä on.
 • Laittamalla rastin kohtaan "Arvo kysymykset" voit ko. aihealueen sisällä satunnaistaa (arpoa) kysymykset, kun kysymykset ovat samanarvoisia (sama pistemäärä tai hyväksytty-hylätty -asteikko). Tällöin Exam arpoo kullekin opiskelijalle ko. aihealueesta aina määritellyn lukumäärän verran kysymyksiä.

HUOM! Huomioi jos olet ottanut arvonnan käyttöön, kysymyksiä voi aihealueeseen lisätä vain ottamalla arvonnan siksi ajaksi pois käytöstä. Jos tenttiin on määritelty useampia suorituskertoja, arvonta ei yksittäisen opiskelijan kohdalla huomioi edellisiä suorituskertoja

 

 • Aihealueeseen voit lisätä kysymyksiä joko kysymyspankistasi "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista" tai suoraan tenttiin vihreästä "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, ks. tarkempi ohje alla. Elleivät ko. painikkeet ole näkyvissä, klikkaa Tenttikysymykset -sanan oikealla puolella olevaa nuolta.

 

Kysymykset aihealueeseen lisättyäsi näet ko. aihealueen lisättyjen kysymysten kokonaispisteet. Uusia aihealueita voit lisätä "Lisää aihealue tenttiin" -painikkeesta. Huomaa, että voit sulkea aihealueen kysymykset näkymästä tekstin Tenttikysymykset vieressä olevasta väkäsestä.

 

 

 

Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista

 1. Klikkaa "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista"
 2. Rastita ne kysymykset, jotka haluat lisätä tenttiin.
 3. Klikkaa "Lisää valitut"

Voit hakea kysymyspankissa kysymyksiä opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan.

 

 

EXAM Kysymyspankki

Examin kysymyspankkiin voit luoda kysymyksiä ja liittää niitä sieltä tenttiin. Kysymyksiä voi muokata, poistaa tai antaa toiselle opettajalle. Huomaathan, että kysymykset on jaettava toisen opettajan kanssa myös siinä tapauksessa, että opettajilla on yhteinen tentti.

 

Tenttiin suoraan

Kysymyksiä voi myös suoraan luoda tenttiin, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin.

 

Näkyy vain omat

Kysymyspankissa, johon pääset työpöydän oikeasta reunasta, näkyvät kaikki kysymykset, jotka olet luonut tai joihin sinut on lisätty omistajaksi.

Huom! Myös yhteisten tenttien kysymykset on jaettava molemmille opettajille. Muuten ne näkyvät vain yhteisessä tentissä, eivät kýsymyspankissa.

 

 

Luo uusi kysymys "Uusi kysymys" -painikkeesta. Voit luoda seuraavia kysymystyyppejä:

 • Aukkotehtävä
 • Esseekysymys
 • Monivalinta (yksi oikein)
 • Monivalinta (monta oikein)

 

Voit hakea kysymyspankissa olevia kysymyksiä kysymyspankista opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan. Haku-kenttä on kysymysten yläpuolella. Kysymyspankissa näet kysymysten viimeisen muokkausajankohdan, maksimipisteet, vastaustyypin ja mahdollisen liitteen.

 

Voit poistaa kysymyksen kysymyspankista rivin perässä olevasta roskakori-ikonista. Poiston yhteydessä tulee varmistuskysymys. Jos kysymys on kiinnitetty tenttiin/tentteihin, jonka suoritusperiodi on voimassa, kysymystä ei voi poistaa. Päättyneessä tentissä olleen kysymyksen voi poistaa, sillä tenttivastuksiin on kopioitunut tentin sisältö.

 

Voit kopioida kysymyksen uudeksi kysymyksesi rivin perässä olevasta arkkikasa-ikonista. Näin kopioidun kysymyksen nimen eteen tulee "Copy" ja voit sen jälkeen muokata kysymyksen nimeä sekä kysymystä.

 

Järjestelmässä voi olla monta saman nimistä kysymystä. Jokaiselle kysymykselle muodostuu ID-numero, joka näkyy kysymyksen alla. Kysymystä voi muokata klikkaamalla kysymyspankissa kysymyksen ID-numeroa.

 

HUOM! Muutos vaikuttaa kaikkiin
Tenttikysymykseen tehdyt muutokset päivittyvät kaikkiin niihin tentteihin, joissa kysymys on käytössä.

 

 

Kysymysten jakaminen toisille opettajille

 1. Voit myös jakaa kysymyksiä toiselle opettajalle rastittamalla ne kysymykset, jotka haluat jakaa.
 2. Klikkaa listan yläpuolelle ilmestynyttä linkkiä "Lisää kysymyksille omistajia".
 3. Kirjoita ko. opettajan nimi sille varattuun kohtaan ja klikkaa "Lisää"

 

Kysymyksen lisätiedoissa pitäisi näkyä nyt kysymyksen omistajana kyseinen opettaja.

 

HUOM! Varmista oma kopiosi!  Voit myös poistaa itsesi omistajatiedoista. Jos haluat, että kysymys jää sinullekin, tee niistä ensin kopio.

HUOM! Tentaattorilla myös muokkausoikeudet  Jos lisäät toisen tentaattorin tenttiisi, hänellä on muokkausoikeudet tentissä oleviin kysymyksiin, mutta ne eivät siirry hänen omaan kysymyspankkiinsa. Jos haluat kysymyksen siirtyvän myös hänen kysymyspankkiinsa, lisää hänet kysymyksen omistajaksi.

 

 

Lisää kysymys suoraan tenttiin

Ellei sinulla ole kysymyksiä luotuna kysymyspankkiisi, voit luoda kysymykset suoraan myös tenttiin "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin. Examiin voi luoda seuraavia kysymystyyppejä: esseekysymys, monivalinta-yksi oikein, monivalinta-monta oikein sekä aukkotehtävä.

 

 • Aukkotehtävä
 • Esseekysymys
 • Monivalinta (monta oikein)
 • Monivalinta (yksi oikein)

 

 

Tenttikysymysten muokkaaminen

Tenttiin lisäämiäsi tenttikysymyksiä pääset muokkaamaan tentissä Asetukset -kohdassa, jossa voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.

HUOM! Muuta AINA varoen monessa tentissä olevaa kysymystä

 

Jos muokkaat tentissä kysymyksiä, jotka on liitettynä myös toisiin tentteihin, peruskysymyksen lopullisten tietojen (kysymysteksti, kysymystyyppi, julkisuus, kysymyksen omistajat, asiasanat, vastausvaihtoehtojen tekstit, oikea vastausvaihtoehto (ei-painotettu monivalintakysymys), oikea vastausvaihtoehto (ei-painotettu monivalintakysymys, liite) muokkaus muokkaa näiltä osin myös kaikkia liitännäisiä tenttikysymyksiä (huom. jos toinen opettaja on kopioinut tentin ja siinä olevat kysymykset ja muokkaa niitä, lopulliset tiedot muuttuvat molempien opettajien tenttien kysymyksissä), ks. tarkemmin Examin kysymyslogiikka.

 

 

Aukkotehtävä ja sen arviointi

Yhdessä kysymyksessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita. Kysymykselle annetaan kokonaispisteet, jotka arvioinnissa jaetaan aukoille. Painotusta ei voi antaa. Eli jos kysymyspisteet 5:
 • kysymyksessä 5 aukkoa, arvioinnissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
 • kysymyksessä 2 aukkoa, arvioinnissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä
Aukon oikea vastaus
 • voi antaa monta oikeaa vaihtoehtoa
 • voi antaa ettei välitä alusta/lopusta esim. kissa* hyväksytään kissa, kissat, kissasi, kissan
 • voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen
 • voi antaa numeerisen vastauksen ja sille hyväksyttävän vaihteluvälin
Aukkotehtävä on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin.

 

Aukkotehtävän lisätiedoissa voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat opettajien huomioita varten eikä näy opiskelijalle). Voit myös kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle, lisätä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa ja lisätä liitemateriaalia kysymykseen (ei linkkejä!).

 

 

Esseekysymys ja sen arviointi

Lisää esseekysymys valitsemalla tämän uuden kysymyksen tyypiksi. Kirjoita Kysymysteksti -kenttään kysymys. Käytettävissä on tekstin peruseditointityökalut. Voit määritellä vastaukselle suosituspituuden sanoina. Huom. Suosituspituus näkyy opiskelijalle vain suosituksena. Opiskelija voi kuitenkin kirjoittaa vastaukseensa enemmänkin sanoja. Arviointiasteikoksi voit valita joko Pisteet tai Hyväksytty / Hylätty. Jos valitset pisteet, määrittele Maksimipisteet -kohtaan ko. kysymyksen maksimipistemäärä (voit käyttää myös desimaaleja pisteellä esim. 1.5).

 

Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykseen liitemateriaalin, jonka opiskelija saa auki tentissä Huom! varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima.
 • HUOM! Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisätä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)

 

Alla on näkymä esseekysymyksen arviointinäkymästä:

 • Ensimmäisenä näet kysymyksen ja siihen mahdollisesti kirjoittamasi vastausohjeen.
 • Seuraavana on opiskelijan kirjoittama vastaus.
 • Pisteet -kohdassa näet tenttiin määrittelemäsi arviointiasteikon ja sen alla olevaan kenttään voit kirjoittaa vastauksen pisteet (positiivinen luku, myös desimaalit pisteillä käyvät esim. 30.5).
 • Näet opiskelijan vastauksen pituuden sekä sanoina että merkkeinä sekä määrittelemäsi suosituspituuden.
 • Voit kirjoittaa opiskelijalle palautetta Palaute opiskelijalle -kenttään (jos tekstieditori ei näy, klikkaa Palaute opiskelijalle -sanan edessä olevaa nuolta). Voit lisätä palautteeseen myös liitteen Lisää liite -kohdassa. Muista tallentaa myös palaute.

 

 

Monivalinta (monta oikein) ja sen arviointi

Monivalintakysymyksessä (monta oikein) voi opiskelija valita annetuista vastausvaihtoehdoista useamman oikean vastauksen. Kirjoita kysymystä luodessa kysymysteksti -kenttään kysymys. "Lisää uusi vastausvaihtoehto" klikkaamalla voit kirjoittaa vastausvaihtoehdot yksi kerrallaan niille varattuun kenttään sekä antamalla kullekin vastausvaihtoehdolle pisteet, jotka voivat tässä tapauksessa olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja (käytä pistettä).

 

Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisästä kysymykseen liitemateriaali, jonka opiskelija saa auki tentissä Huom! lisää liite pdf, word, excel tai kuvaformaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima). Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisästä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)

 

Lopuksi "Tallenna" kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin. Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti. '

HUOM! Monivalinta (monta oikein) -tehtävän pisteet eivät voi mennä miinukselle, eli tehtävästä voi saada mimimissään 0 pistettä.

 

Tentin arviointinäkymässä

 • ensimmäisenä näet kysymyksen sekä oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän
 • sen jälkeen näet vastausvaihtoehdot sekä vihrein raamein merkittynä opiskelijan oikeat vastaukset ja punaisin raamein väärät vastaukset
 • kunkin vastausvaihtoehdon jälkeen on opiskelijan ko. vastausvaihtoehdosta saama pistemäärä.
 • mikäli olet määritellyt vastausvaihtoehdolle miinus -merkkisen arvosanan, näkyy se pisteissä punaisella merkittynä
 • jos kysymyksen yhteispistemäärä on miinus-merkkinen, antaa Exam pistemääräksi 0.

 

 

Monivalinta (yksi oikein) ja sen arviointi

Monivalinta-yksi oikein -kysymyksessä opiskelijalla on mahdollisuus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Kuten monivalinta (monta oikein) kysymystyypissä, luot kysymyksen tyypillä monivalinta (yksi oikein), kirjoitat kysymyksen ja lisäät vaihtoehdot. Lopuksi merkitse ko. kysymyksen oikean vastauksen maksimipisteet. Huom. Monivalinta-yksi oikein -kysymyksessä ei ole mahdollista antaa miinus -merkkisiä pisteitä.

 

"Tallenna" kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin. Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

 

Tentin arviointinäkymässä:

 • opiskelijan oikea vastaus on merkitty virhein raamein
 • opiskelijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein ja oikea vastaus merkittynä vihreällä

 

Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.

 

image2017-6-29 12:31:1.png

Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi 0/5.

image2017-6-29 12:35:40.png