Opettajan ohje – Arviointi


Opettajan ohje


YLEISTÄ - LAATIMINEN - KYSYMYKSET - ARVIOINTI - MUUTA - UKK


 

Yleistä arvioinnista

HUOM! Arviointi kannattaa viedä loppuun asti EXAMissa, vaikka kyseessä olisi osasuoritus, koska järjestelmä muistuttaa viikoittain arvioimattomista suorituksista.

 

Kun opiskelija on tehnyt tentin, opettaja saa suorituksesta tiedon kerran viikossa sähköpostiin tulevassa viikkokoosteessa maanantaisin. 
Tentti arvioidaan EXAMissa ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin. 

Vaihtoehtoisesti kirjautumalla järjestelmään näet aina senhetkisen tilanteen. Henkilökohtaisista tenteistä saat aina sähköpostiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tenttivastaus on arvioitavana.

 

Tenttivastauksien arvioiminen

Kirjaudu Exam-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

 • Työpöydällä näet listan omista tenteistäsi. Arvioitavat tentit-välilehdellä näet nimensä mukaan arvioitavat tentit. Taulukon sarakkeista näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi (Arvioimatta) ja kuinka monta odottaa loppuarviointia.

 • Klikkaa Arvioimatta-sarakkeessa olevaa numeroa. Jos numero on 1 avautuu opiskelijan palauttama tentti suoraan. Muutoin sinulle aukeaa tentin tiedot ja siinä Suoritukset -välilehti.

Arvioitavana olevat tenttivastaukset -kohdasta näet arvioitavat tentit (arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken). Niiden yläpuolella näet myös keskeytetyt tenttisuoritukset ja tenttiin saapumattomat.

 

Listauksen alapuolella näkyy vielä arvioidut tenttivastaukset (arvosana on annettu, tentaattori voi vielä muutta arviointia mutta arvioija ei) ja lukitut tenttisuoritukset (arviointia ei voi enää muuttaa).

 

 • Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.
 • Arvioi tenttisuoritus antamalla essee-kysymyksiin opiskelijan saama pistemäärä. Automaattisesti arvioitavat tehtävien pistemäärän voi muuttaa kohdassa "ohita autamaattisestsi lasketut pisteet". Voit antaa myös osapisteitä käyttämällä desimaalierottimena pistettä, mutta miinuspisteitä ei voi antaa.  Huomaa, että mikäli tentissä on päällä automaattinen arvointi, pistemäärän muuttaminen ei muuta arvosanaa oikeaksi. Se opettajan on tehtävä käsin.

 

Tenttivastauksen arviointi –näkymän yläreunasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tenttisuorituksia samaan tenttiin. Tämän alla ovat tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset. Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi).

 

Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään. Sulje palautelaatikko klikkaamalla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti.

 

 • Lopuksi valitse Tentin arvosana-pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin osasuoritukseksi, suorituskielen ja määritellä opintopisteet.
 • Tallenna arviointi klikkaamalla Tallenna muutokset-painiketta. Voit jatkaa arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

 

Arvioinnin lukitseminen

 • Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi-painiketta. EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella. Tämän jälkeen opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi suorituskertojen puitteissa. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.

 

HUOM!
SAMKissa arvosana ei siirry EXAM-järjestelmästä suoraan opintorekisteriin, mutta voit luoda lukituista tenttisuorituksista voi luoda raportin Excel-tiedostoon itsellesi helpottamaan arvosanojen siirtoa.

 

 

Arkistoi tarvittaessa

Arvioidut tenttivastaukset löytyvät EXAMissa korkeakoulusi määrittämän ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat, eli poistetaan järjestelmästä

 

 • Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit talteen.

 

Jos haluat arkistoida tenttivastaukset itse, mene tenttisi perustietoihin ja Suoritukset-välilehti. Valitse haluamasi suoritukset ja klikkaa vihreätä painiketta Arkistoi valitut suoritustiedot.

 

 

Pika-arviointi

Pika-arvioinnissa tentaattori antaa suorituksen loppuarvosanan ja mahdollisen palautteen. Opiskelija on saanut kysymyskohtaisen arvioinnin joko automaattisesti ja/tai tarkastaja on tarkistanut ja arvioinut vastaukset.

 

1. Valitse tentti, jossa on arvioimattomia suorituksia kuten ohjeistetaan EXAM tentin arvioiminen -sivulla.

2. Valitse Suoritukset ja sen alta Arvioitavana olevat tenttivastaukset.

3. Klikkaa vihreä painike Pika-arviointi.

4. Järjestelmä listaa suoritukset ja tenttien sen hetkiset kokonaispisteet. HUOM! Jos tentissä on essee-kysymyksiä, ne eivät välttämättä ole mukana pika-arvioinnissa, jos niitä ei ole arvioitu käsin!!!!

5. Tentaattori määrittää suoritukselle arvosanan ja mahdollisen palautteen klikkaamalla Muokkaa-linkkiä.

 

 

Kysymyskohtainen arviointi

Kysymyskohtaisessa arvioinnissa voit arvioida vastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin. Tentaattorilla ja Arvioijalla on erilaisia oikeuksia yksittäisiin vastausten arviointiin roolin mukaan.

 

Kysymyskohtaisen arvioinnin saat näkyviin "Suoritukset kysymyksittäin" sivulle. Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysymykset (myös jossain tentin elinkaaren vaiheessa poistetut).  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu. Esim.  kysymykseen kertoo, että on 4 vastausta, joista 3 on arvioitu. Vihreä väri  kysymyksen edessä myös kertoo, että kaikki kysymykset on jo arvioitu.

 

 • Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa "Arvioi valitut" painiketta.
 • Kysymyksen arvioinnin tila voi olla Arvioitu, Arvioimatta, Lukittu.

 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/134277/images/kysymys_arviointi_1.JPG

 • Arvioimattomat -tilassa oleviin kysymyksiin Tentaattori ja Arvioija pääsevät tekemään arvioinnin .
 • Arvioidut –tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan Tentaattori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa Kun tentiin on merkitty arvosana (tila on Arvioitu), kysymyksen arviointia voi muuttaa vain Tentaattori.
 • Lukitut –välilehdelle olevien kysymysten arvioitia ei pääse muokkaamaan, koska kyseinen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.

 

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen voit siirtää kysymyksen Arvioidut –tilaan ja tieto päivittyy myös Kysymysvirran kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys Kysymysvirrassa Valmiit -tilaan.

Huom! Jos peruskysymys on muuttunut sen jälkeen kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreunan kysymys).

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/134277/images/kysymys_arviointi_2.JPG

Oikeassa reunassa Kysymysvirta -listassa näkyvät kysymykset, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioinnin kohteeksi sekä niiden tilat arvioinnin, esim. 5/7 on 5 tehtävää arvioimatta. Listasta voit valita kysymykset arviointinäkymään.

 

Tentaattorina pääset antamaa arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä (ks. yleisen tentin arviointi):

- Merkitse tentin avosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosan, mutta ei lukittu, siirtyy ”Arvioidut tenttivastaukset listaan.

- Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla "Lukitse arviointi". EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella (ks. alla oleva ohje).

 

 

Arvioinnin lukitseminen

 • Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi-painiketta. EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella. Tämän jälkeen opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi suorituskertojen puitteissa. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.

 

HUOM!
SAMKissa arvosana ei siirry EXAM-järjestelmästä suoraan opintorekisteriin, mutta voit luoda lukituista tenttisuorituksista voi luoda raportin Excel-tiedostoon itsellesi helpottamaan arvosanojen siirtoa.

 

 

Arkistoi tarvittaessa

Arvioidut tenttivastaukset löytyvät EXAMissa korkeakoulusi määrittämän ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat, eli poistetaan järjestelmästä

 

 • Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit talteen.

Jos haluat arkistoida tenttivastaukset itse, mene tenttisi perustietoihin ja Suoritukset-välilehti. Valitse haluamasi suoritukset ja klikkaa vihreätä painiketta Arkistoi valitut suoritustiedot.