Opettajan ohje – Muuta


Opettajan ohje


YLEISTÄ - LAATIMINEN - KYSYMYKSET - ARVIOINTI - MUUTA - UKK


 

Tentin kopiointi

Voit kopioida tenttejäsi Examin Työpöydälläsi  kaikilla välilehdellä, josta kopiointi -painike löytyy ko. tentin oikeasta laidasta.

Tenttiä kopioidessasi, voit luoda uudesta tentistä joko yleisen tai henkilökohtaisen tentin. Opintojakso tulee hakea kopioituun tenttiin sekä lisäksi muokata tentin muita tietoja tarpeen mukaan.

 

Kopioidusta tentistä syntyy kysymyspankkiin tentin, jonka nimen edessä on "Copy". Nimen voit muuttaa.

 

HUOM!

Jos muutat kopioidussa tentissä olevia kysymyksiä, niin muokatut kysymykset siirtyvät myös muihin tentteihin, joissa kysymykset ovat käytössä. Näin ollen, jos et halua muokattuja kysymyksiä muihin tentteihin, poista ne tentistä, ota muokattavista kysymyksistä kopio kysymyspankissa, muokkaa kopioita ja liitä ne uuteen tenttiin. Tai vaihtoehtoisesti poista kysymykset tentistä ja luo siihen uudet kysymykset.

 

 

Monen opettajan tentti

EXAMissa opettajat voivat tehdä yhteistyötä kolmella eri tavalla; tentillä usea omistaja, tentillä useita arvioijia ja kysymyksien jakaminen.

 

Tentillä usea omistaja

  1. Mene tentin perustietoihin
  2. Selaa Tentin arviointi-kohtaan
  3. Lisää tentaattori: kirjoita toisen opettajan nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella

 

HUOM!
Opettajan tulee olla kirjautunut järjestelmässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opettaja-oikeudet järjestelmään. Tentin luojana olet automaattisesti myös sen omistaja.

 

Tenttiin lisätyllä tentaattorilla on täydet oikeudet tenttiin ja tenttisuorituksiin liittyviin toimenpiteisiin. Tentaattorit pystyvät muokkaamaan tentin kautta toistensa tenttikysymyksiä, mutta muiden luomat kysymykset eivät näy kysymyspankissa, jollei kysymyksen omistajuutta ole erikseen jaettu.

 

Tentillä usea arvioija

  1. Mene tentin perustietoihin
  2. Selaa Tentin arviointi-kohtaan
  3. Lisää arvioija: kirjoita henkilön nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella.

 

Arvioija voi tarkastaa tenttivastauksia, mutta ei voi tehdä tentin kokonaissuorituksen arviointia.

 

Jaa tenttikysymys toiselle opettajalle

  1. Mene tenttikysymyksen perustietoihin.
  2. Selaa Lisätiedot-kohtaan.
  3. Lisää kysymyksen omistaja: kirjoita toisen opettajan nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella.

 

HUOM!
Opettajan tulee olla kirjautunut järjestelmässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opettaja-oikeudet järjestelmään. Tentin luojana olet automaattisesti myös sen omistaja. Henkilöllä on täydet oikeudet tenttikysymykseen ja niihin liittyviin toimenpiteisiin.

 

 

Tentin vapauttaminen uusintaa varten

Yleisen tentin asetuksiin voi määritellä, montako kertaa se on suoritettavissa ennen arviointia. Oletuksena on 1 suorituskerta ts. opiskelija voi suorittaa tentin vain yhden kerran ennen arviointia. Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uuteen tenttiin, jos tentin suoritusaikaa on jäljellä. Tentin keskeyttäminen lasketaan myös suorituskerraksi. Keskeytetty tenttisuoritus voidaan vapauttaa joko opettajan tai eSAMK-tuen toimesta.

 

Jos tentin asetuksissa on määritelty esim. 1 suorituskerta, opiskelija voi vapauttaa varauksensa perumalla sen, jonka jälkeen hän voi tehdä uuden varauksen. Opettaja voi myös vapauttaa suorituskerran, jos esim. opiskelija jää tulematta tenttiin ja suorituskerrat on käytetty (tenttiin tulematta jättäminen ilman että on peruuttanut varauksensa, lasketaan vielä suorituskerraksi).

 

Tenttiin saapumattomat näkyvät tentin tiedoissa Suoritukset-välilehdellä:

 

Klikkaamalla opiskelijan nimen perässä Vapauta-painiketta vapautat tentin uusintaa varten. Järjestelmä vahvistaa vapauttamisen: